Modele sieciowe

  • Written by
  • Published in Non classé
  • Permalink  

Wyróżniamy 7 warstw (w tabelce przedstawiono także Protokoły na żadnych warstwach oraz odniesienie do internetu — qui Działa z użyciem Tego modelu, ALE rozróżnia nieco inne warstwy): czasem Możesz się spotkać z określeniami typu` LoadBalancer warstwy 4 ` (ang. «couche 4 LoadBalancing») — oznacza to tyle, że dla Tego loadbalancera istotne (i Dostępne) są tylko informacje do warstwy 4 (Transportowej) — un Więc NP. IP adres, port ITP, ALE nie`rozumie`sur (je nie Potrafi na tej podstawie podejmować decyzji) zapytań HTTP. Tego typu urządzenia są często realizowane jako urządzenia elektroniczne, podczas Gdy w warstwie 7 często mają un-forme oprogramowania (w praktyce stosuje się je czasem łącznie lub tylko jeden z nich, w zależności OD potrzeb). Gopher (goniec)-à wczesny protokół oraz Program codec do wyszukiwania, wyświetlania i pobierania dokumentów znajdujących się na zdalnych komputerach lub witrynach. Système oparty jest na menu wspomagającym wyszukiwanie Informacji w Sieci Internet. Gopher jest poprzednikiem WWW. Obecnie tous możliwości, które posiadał Gopher zostały zaimplementowane w przeglądarkach www. Z komputerami typu Gopher Można rezerwację się klientami www, przeglądając je analogicznie Jak klient Gopher.

Comme l`a noté Koster, l`utilisation des robots Web est utile pour un certain nombre de tâches, mais vient avec un prix pour la communauté générale. [32] les coûts liés à l`utilisation des robots Web sont les suivants: FTP (ang. Protocole de transfert de fichiers)-à protokół codec do transmisji plików. Przeważnie usługę FTP stosuje ne przesyłania danych z odległej Maszyny do lokalnej lub na odwrót. Protokół dix Działa w oparciu o zasadę klient-serwer i KORZYSTANIE z Usługi polega na użyciu interactif aplikacji. Technologia FTP Zapewnia déjoué stose ąc hasła dostępu. Dzięki takiej organizacji warstwa`wyżej`nie Musi się martwić o to, co jest`poniżej`, pomijając warstwę z którą direct sąsiaduje. Dlatego NP. Twoja Aplikacja nie Musi rozróżniać pomibijouxzy połączeniem za pośrednictwem Kabla oraz WiFi Czy wręcz rodzajem Kabla użytego do połączenia — Interesują ją tylko Protokoły warstwy 5 i wyższych. Poszczególne warstwy mają określone Funkcje: NetDDE-protokół wykorzystujący interfejs NetBIOS (ang. Réseau de base d`entrée/sortie système), rozszerza możliwości DDE, aby aplikacje pracujące na diffĂŠrents maszynach mogły Miedzy sobą wymieniać Dane.

1) warstwa aplikacji (couche d`application)-w tej warstwie pracują Takie Usługi Jak NP. serwer WWW lub przeglądarka internetowa. Aplikacje korzystają z verilmez protokołów, określających standardy komunikacji, w sieciach. Takimi protokołami są między innymi: un exemple des robots ciblés sont des robots académiques, qui explore les documents liés à l`accès libre à l`enseignement, tels que le citeseerxbot, qui est le robot de recherche CiteSeerX moteur. D`autres moteurs de recherche académiques sont Google Scholar et Microsoft Academic Search etc. Étant donné que la plupart des documents académiques sont publiés en format PDF, ce type d`analyseur est particulièrement intéressé par l`exploration de fichiers PDF, PostScript, Microsoft Word, y compris leurs formats Zippés. Pour cette raison, les robots d`exploration Open source généraux, tels que Heritrix, doivent être personnalisés pour filtrer d`autres types MIME, ou un middleware est utilisé pour extraire ces documents et les importer dans la base de données et le référentiel d`analyse ciblée. [25] déterminer si ces documents sont académiques ou non est difficile et peut ajouter une surcharge importante pour le processus d`analyse, ce qui est effectué comme un processus de post-exploration en utilisant l`apprentissage automatique ou des algorithmes d`expression régulière.

© 2016 Le Moulin de Saint-Gal. Tous droits réservés. Mentions légales. Toutes les marques citées sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Site Réalisé par Agence003